Teamz - når samarbejde skaber resultaterne.

Teamz.dk sikrer samarbejde om løsning af opgaver ved at skabe gennemsigtighed mellem opgavens interessenter.

Se mere her.